Bunn Part 03021.0005 FUNNEL ASSY,TEA (SMOKE PLASTIC)

03021.0005

| /

Bunn Part 03021.0005 FUNNEL ASSY,TEA (SMOKE PLASTIC)

Compatible with ITCB, ITCB TWIN HV, ITCB-DV, ITCB-DV HV, TB3, TB3-LP, TB3Q, TB3Q-LP, TU3Q, TU3QF-EZ, TU5Q, TW, TWF, TWF-15.